Rodalies Sant Esteve de les Roures. Primera pedra.
  • Comparteix